KUJATAA - er et verdensarvsområde i den sydlige del af Grønland

Så er turistsæsonen 2021 i Kujataa Verdensarvsområde slut

Denne sommer gik, med lidt flere turister end sidste år. Det skyldes selvfølgelig pandemien, men alligevel har mange valgt at komme til Sydgrønland og til verdensarvsområdet Kujataa. Her er lidt af hvad vi har lavet i verdensarvsområdet i år.

I år kom der skilte op i Qassiarsuk, Igaliku og Hvalsø. Her kan man læse lidt om stederne, både om moderne landbrug og om nordbotiden.

Der er installeret nye pontonbroer i Qassiarsuk og Itilleq; når entreprenøren får tid skal der i år også installeres en pontonbro i Upernaviarsuk. Pontonbroerne skal gøre adgangen nemmere for beboerne i områderne, og så kan turisterne selvfølgelig også bruge dem.

Sammen med en amerikansk organisation, World Ocean Observatory, har Kujataa lavet en APP, så man kan gå rundt på nøglestederne og se hvilke ruiner der ligger der. APP’en er på grønlandsk, dansk og engelsk og kan downloades gratis til Iphone og Ipad.

Activating Arctic Heritage er et fireårigt forskningsprojekt, som skal forske i og omkring kultur verdensarvsområderne i Grønland. I år har der været dage med fremvisning i både Qassiarsuk og Igaliku, af hvad de har lavet denne sommer. Det har været spændende for lokalbefolkningen at se hvad de har fundet. Projektet fortsætter de næste par år og med tiden kan vi bruge deres resultater til at fortælle om den fortid der er kommet frem af jorden under os - om Sydgrønlands historie.

Igen i år har vi uddannet autoriserede site guides; dette år var det Aqqaluaq Frederiksen i Qassiarsuk og Suuluaraq Motzfeldt i Igaliku. De to har klaret det godt og vi takker for deres gode indsats denne sæson.

I år har der som tidligere nævnt været flere besøgende end sidste år, men stadig er vi kun på ca. 10% af en ”normal” sæson. Der er således på en normal sæson omkring 1.000 betalende gæster i Qassiarsuk.

Ruinområdet/rekonstruktionerne og Kujataa informationscenter i Qassiarsuk fik 135 betalende gæster og Igaliku fik 94.

I Qassiarsuk var 11,5% af gæsterne fra udlandet, uden for Rigsfællesskabet.

(28% fra Danmark eller Færøerne og 61% fra Grønland.)

I Igaliku var der kun 1% fra udlandet.

(49% var fra Danmark eller Færøerne og 50% fra Grønland)

Ruinområdet/rekonstruktionerne og Kujataa informationscenter i Qassiarsuk fik flere børnegæster end Igaliku.

I Qassiarsuk var der 13 børn (alle fra Grønland)

I Igaliku var der kun 2 børn (fra Danmark eller Færøerne)

Disse besøgstal skal vi bruge til at gøre destinationerne bedre til at modtage gæster. Vi ser også på hvilken effekt turisterne får på områderne, så vi kan sikre ruiner, gårde og marker mod unødvendigt slid.

Ordningen med site guide i Igaliku har kun eksisteret de sidste to år, hvor alle har været ramt af pandemi.

Dette år har vi haft besøg af mange forskellige forskere, som har undersøgt mange ting.

Ved evaluering af sommersæsonen er vi kommet ind på hvad vi kan lave af forbedringer til den kommende sæson. Vi er allerede i gang med at forberede os på næste sæson; hvad vi kan gøre bedre og hvordan vi kan gøre stederne til endnu bedre destinationer. Vi glæder os til næste sommer.

 

 

Fem områder er udpeget til at udgøre et repræsentativt udsnit af landbrugskulturlandskabet. Et landskab hvor landbruget i Arktis er repræsenteret i to tider - Moderne landbrug og Nordbolandbrug