KUJATAA - er et verdensarvsområde i den sydlige del af Grønland

Fåreholderstedet Nunataaq i delområde 1, foto Arnaq Bjerge KUJATAA

 

Fem områder er udpeget til at udgøre et repræsentativt udsnit af landbrugskulturlandskabet. Et landskab hvor landbruget i Arktis er repræsenteret i to tider - Moderne landbrug og Nordbolandbrug