Kultur

Kultur

De første mennesker som kom til Grønland, vandrede ind i den nordlige del af landet gennem arktisk Canada -ligesom alle de følgende Inuitkulturer.

Nogle af kulturerne beboede hele landet, andre kun dele af det.

Efterladenskaberne af disse kulturer er for det meste redskaber og knogler fundet I møddingerne uden for deres huse. Vi definerer dem som redskabskulturer, da det er redskaberne og til dels husene, der påviser hvilken kultur der er tale om.

 

Nogle steder har arkæologer påstartet en udgravning a fen bolig I troen på at det er en bestemt kultur. Når så de graver dybere i møddingerne eller husgulvet, finder de tegn på tidligere kulturer. Det er blandt andet derfor der er noget der hedder Independence I og Independence II.

Repræsentanter for en sen kultur, kan have fundet et tidligere brugt fundament af en vinterboplads og bygget deres egen bolig oven på denne. Arkæologer kan være heldige når de tror de udgraver en Thulekultur ruin, at de så finder spor af ældre kulturer længere nede.

 

En kultur skilder sig ud fra de andre; nordboerne kom fra øst, fra Island og Europa, i stedet for fra vest og det amerikanske kontinent.

Palæo eskimoer

Den afdøde danske arkæolog Ejgil Knuth startede kort efter anden verdenskrig en udgravning i Independence fjorden i den aller nordligste del af Grønland. Her fandt han ruiner af en ukendt kultur, den kaldte han Independencekulturen og den blev dateret til at være fra 700-400 før vores tidsregning (fvt).

Da han graver dybere i lagene finder han efterladenskaber af en endnu ældre kultur, dateret til 2400-2200 fvt. Dette var endnu en ukendt kultur, så han gav dem numrene I og II.

 

Senere, længere mod syd, ved bygden Saqqaq nær Ilulissat, har arkæologer fundet en anden Inuitkultur som blev dateret til 2400-750 fvt. Den blev selvfølgelig kaldt Saqqaqkulturen.

 

I Canada, i Cape Dorset (i dag kaldt Kinngait) har arkæologer beskrevet Dorsetkulturen. Efterladenskaber af denne kultur er også fundet i Grønland, i to forskellige perioder 750-300 fvt. og år 700-1200. DNA-analyser har vist at de havde mere genetisk lighed med indianerne end med inuit.

 

Det norrøne Grønland

En feudal, europæisk kultur kom til Grønland tidligt i 980’erne. De beboede Grønland i knapt 500 år indtil midten af 1400-tallet. Nordbokulturen overlappede både Dorset II-kulturen og Thulekulturen.

 

Thulekulturen

Omkring 13-1400-tallet kom Thule Inuit til Grønland. De er stamfædre til Grønlands nulevende inuit.

Tidlige Thule kultur ruin på Uunartoq-øen, foto Alibak Hard KUJATAA

 

Landbrug i Grønland fra 1721

Kolonielt landbrug begyndte kort efter Hans Egede’s ankomst I 1721, da kolonier, handelsstationer og missionsstationer blev etablerede op og ned af vestkysten blev europæisk landbrug og havebrug igen introduceret til landet.